Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Storno poplatky

Skupinový trénink

50% méně jak 24 hod a více jak 3 hod před počátkem lekce
100% méně jak 3 hod před počátkem lekce

Osobní trénink

100% méně jak 24 hod před počátkem lekce

Platby za služby

Veškeré objednané služby je potřeba uhradit předem.